Oferta

Oferta Contaron

Sprawdź w jaki sposób możemy Ci pomóc!

Usługi Księgowe
 1. Prowadzenie kompleksowej obsługi księgowej zgodnie z ustawą o rachunkowości i obowiązującymi przepisami podatkowymi na własnym systemie IT
 2. Współpraca z biegłymi rewidentami przy badaniu Sprawozdań Finansowych
 3. Reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym
 4. Opracowanie planu kont, Polityki Rachunkowości
 5. Opracowanie procedur finansowych m.in. monitorowania należności, dokonywania zakupów

 

Kadry i płace
 1. Kompleksowe naliczanie płac
 2. Rozliczanie umów cywilno – prawnych
 3. Prowadzenie kartotek pracowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 4. Obsługa przelewów wynagrodzeń oraz zobowiązań publiczno – prawnych
 5. Przygotowywanie raportów i analiz na potrzeby Zarządu
 6. Tworzenie regulaminów wynagradzania, płac oraz funduszu socjalnego
 7. Tworzenie umów o pracę
 8. Audyt istniejącej dokumentacji pracowniczej
Controlling
 1. Sporządzanie raportów analitycznych na potrzeby Zarządu dostosowane do potrzeb Klienta
 2. Sporządzanie analiz finansowych oraz wsparcie w budżetowaniu
 3. Analiza trendów finansowych spółki
 4. Konsultacje z doświadczonym kontrolerem finansowym / dyrektorem finansowym mające na celu rozwój biznesu Klienta
 5. Analiza i wdrożenie optymalnej struktury organizacyjnej
 6. Optymalizacja organizacyjna i kosztowa
Audyt Organizacyjny
 1. Inwentaryzacja i analiza efektywności istniejących procesów organizacyjnych w obszarach Back Officowych (księgowość, płace i kadry, IT, administracja
 2. Opracowanie optymalnych dla organizacji procesów i procedur
 3. Wdrożenie odpowiednich dla organizacji rozwiązań IT
Rozliczanie Ulgi Badawczo-rozwojowej